Projekt wystartował!

Uczestnicy debaty, w tym obraźnicy, pozują na ściance.

13 czerwca w Sali konferencyjnej hotelu Viktoria w Bolszewie odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Tradycja pokłonu feretronów podczas pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską jako niematerialne dziedzictwo kulturowe Kaszub” oraz konsultacje społeczne. Na wydarzenie przybyli depozytariusze tradycji, przedstawiciele samorządu powiatowego i wojewódzkiego, naukowcy i dziennikarze.

Uczestnicy debaty pozują na ściance z herbami powiatów.

Debata inauguracyjna

Konferencję otworzyła starosta wejherowski Gabriela Lisius. W wystąpieniu nawiązała do osobistych doświadczeń związanych z pielgrzymkami na Kalwarię Wejherowską i pokłonami feretronów. Podkreśliła także, że celem projektu jest wpisanie tradycji na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Następnie koordynatorzy merytoryczni projektu – Jacek Thiel, wicestarosta wejherowski i Andrzej Szoszkiewicz, prezes Smartlink i ekspert w zakresie dziedzictwa kulturowego, przedstawili działania Powiatu na rzecz odnowy zabytków i ochrony tradycji oraz omówili działania zaplanowane w ramach projektu „Tradycja pokłonu feretronów podczas pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską jako niematerialne dziedzictwo kulturowe Kaszub”.

Profesor Katarzyna Smyk, koordynatorka naukowa projektu wyjaśniła uczestnikom znaczenie Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz omówiła procedurę wpisu tradycji na tę listę.

Uczestnicy debaty.

Po tych wystąpieniach głos zabrali przedstawiciele partnerów projektu. W imieniu Parafii Archikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku mówił ks. Kanonik dr Krystian Kletkiewicz, w imieniu Parafii pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie, Kazimierz Maszk, radny miejski oraz organizator i uczestnik pielgrzymek oraz rzecznik Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Wejherowie Bartłomiej Muński.

Ostatni wystąpił Wojciech Bonisławski z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który przekazał wyrazy poparcia w dążeniu do wejścia tradycji pokłonu feretronów na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Po przerwie głos zabrał dr Grzegorz Błahut, który podzielił się wrażeniami i pierwszymi efektami z badań przeprowadzonych wśród uczestników dwóch największych pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską: z okazji odpustu Wniebowstąpienia Pańskiego (21 maja) i odpustu Trójcy Świętej (4 czerwca). Badacze pytali pielgrzymów m.in. o ich motywację do pielgrzymowania na Kalwarię Wejherowską, dlaczego ważne są dla nich pokłony feretronów oraz czy Kaszubi powinni być dumni z tej tradycji.   

Konsultacje społeczne

Następnie odbyły się konsultacje społeczne na temat wpisu tradycji pokłonu feretronów na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To niezbędny element procedury wpisu. Depozytariusze powinni uczestniczyć we wszystkich etapach tego procesu, by na końcu udzielić świadomej zgody na wpis. Profesor Katarzyna Smyk opowiedziała o zobowiązaniach i korzyściach, które wynikają z dodania tradycji do krajowego rejestru niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także o roli depozytariuszy i interesariuszy w ochronie tradycji.

Uczestnicy debaty.

Konsultacje poprowadził Andrzej Szoszkiewicz. Zgromadzeni rozmawiali m.in. o nazwie tradycji, która ubiega się o wpis, tak żeby najlepiej odzwierciedlała jej wymiar, zasięg i wyjątkowość oraz logotypie, który zintegrowałby środowiska depozytariuszy z różnych parafii Pomorza wokół pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską. Na koniec uczestnicy umówili się na realizację kolejnych etapów projektu i konsultacje społeczne w parafiach w Kościerzynie, Gdańsku-Oliwie oraz Wejherowie.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Archiwum Społeczne

Skip to content