Projekt

Obraźnicy siedzą w kościele. Przed nimi stoi feretron. Dalej w ławkach siedzą pozostali goście.

W 2023 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie prowadziła projekt „Tradycja pokłonu feretronów podczas pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską jako niematerialne dziedzictwo kulturowe Kaszub”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”.

Głównym celem było przygotowanie wspólnoty depozytariuszy do wpisu tradycji pokłonu feretronów na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

 • Debaty, konsultacje społeczne i warsztaty z udziałem depozytariuszy, ekspertów i samorządowców na temat definicji zjawiska, identyfikacji wspólnoty depozytariuszy, rozpoznania zagrożeń i sporządzenia planu przeciwdziałania im;
 • Opracowanie biogramów depozytariuszy – byłych i obecnych członków grup przygotowujących pokłony feretronów. Eksperci opracują ankietę, która zostanie udostępniona depozytariuszom do wypełnienia. Na podstawie zebranych informacji biogramy zostaną opracowane i opublikowane;
 • Etnograficzne badania ankietowe przeprowadzone wśród pielgrzymów na Kalwarię Wejherowską na temat wartości, jakimi kierują się pielgrzymi, przybywając do Kalwarii, oraz znaczenia tej tradycji dla kultury i tożsamości Kaszub;
 • Kwerendy biblioteczne i kwerendy w archiwach parafialnych w poszukiwaniu dokumentów na temat historii pielgrzymek i postaci, które przyczyniły się do przetrwania tradycji;
 • Budowa i wypełnianie treścią strony internetowej na temat tradycji wraz z cyfrowym społecznym archiwum. Na stronie znajdą się m.in. informacje o tradycji: historii i depozytariuszach, parafiach organizujących pielgrzymki, a także efekty niniejszego projektu: biogramy, transkrypcja badań ankietowych, sprawozdania z debaty, konsultacji społecznych i warsztatów, a także wydawnictwo w formie cyfrowej;
 • Opracowanie i wydanie publikacji w wersji cyfrowej i papierowej (500 egz., ok. 160 str.) pod redakcją prof. Katarzyny Smyk. Publikacja będzie powiązana z aplikacją webową.
 • Zakres publikacji:
  • Wstęp
  • Rola pielgrzymek w kulturze ludowej
  • Historie pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską (wynik kwerend)
  • Jak chronić tradycję pokłonu feretronów?
  • Biogramy obraźniczek i obraźników
  • Głos pielgrzymów na temat znaczenia odpustów i pokłonu feretronów w ich życiu osobistym
  • Dokumentacja z debat, konsultacji społecznych i warsztatów
  • Fotografie z pielgrzymek w 2023 r. oraz wybrane zdjęcia historyczne zgromadzone w archiwum społecznym
  • Bibliografia (ze szczególnym uwzględnieniem pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską)
  • Streszczenie w j. angielskim
  • Konferencja podsumowująca projekt.

Poznaj historię najstarszych pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską

Skip to content