Tradycja pokłonu feretronów podczas pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską

Niematerialne dziedzictwo kulturowe Kaszub

Obraźnicy wnoszą feretron podczas odpustu.
Uśmiechnięte obraźniczki z feretronem.
Obraźnicy wykonują pokłon feretronem.
Skip to content