Podsumowaliśmy nasz projekt

Mężczyzna przegląda album.

20 listopada spotkaliśmy się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie by podsumować projekt „Tradycja pokłonu feretronów podczas pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską jako niematerialne dziedzictwo kulturowe Kaszub”. Depozytariusze tradycji i koordynatorzy projektu podkreślali, że to nie koniec działań na rzecz dokumentowania, promowania i pielęgnowania unikatowej tego kaszubskiego zwyczaju.

Podczas spotkania zaprezentowano publikację, która powstała w ramach realizacji projektu pod redakcją Katarzyny Smyk i Andrzeja Szoszkiewicza. Książka pt. „Obraźnik i obraźniczka – to brzmi dumnie. Tradycja pokłonu feretronów podczas pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską” opowiada o historii tradycji pokłonu feretronów, a także o społeczno-kulturowym obliczu pielgrzymowania. Tom zawiera biogramy obraźników i obraźniczek oraz mnóstwo pięknych zdjęć, ukazujących pielgrzymów na świętych wzgórzach Kalwarii Wejherowskiej.

Ściągnij publikację w PDF

Twórcze spotkania

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius przypomniała, że inauguracja projektu, realizowanego przez Powiat Wejherowski nastąpiła 13 czerwca br. Przez minione pięć miesięcy odbyły się konsultacje społeczne z depozytariuszami projektu, warsztaty, badania naukowe i inne działania na rzecz utrwalania tej żywej tradycji. Powstała także strona internowana: poklonferetronow.pl, na której znajdują się informacje o tradycji, historii, depozytariuszach i parafiach, organizujących pielgrzymki. Zamieszczono tam również efekty realizowanego projektu oraz filmy, prezentowane podczas inauguracji oraz podsumowania pierwszego etapu projektu.
– Bardzo dziękuję wielu osobom które się zaangażowały, brały udział w spotkaniach i konsultacjach, dzieląc się swoimi doświadczeniami. Z każdego spotkania wychodziliśmy ubogaceni i umocnieni w przekonaniu, że warto było podjąć ten temat. Tradycja pokłonu feretronów pokazuje nasze wartości religijne i naszą tożsamość Kaszubów – powiedziała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Dziękuję też za zaangażowanie całej grupie osób na czele z Wicestarostą Wejherowskim Jackiem Thielem, prof. Katarzyną Smyk i Andrzejem Szoszkiewiczem, które przygotowywały spotkania i przygotowywały materiały do publikacji.

Konsultacje społeczne

O konsultacjach z pielgrzymami, zorganizowanych w Wejherowie, w Kościerzynie i w Gdańsku Oliwie mówił szerzej Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel. – Wszędzie przyjmowano nasze działania z aprobatą i życzliwością. Zawsze panowała miła atmosfera. Widzieliśmy, że uczestnikom konsultacji również zależało, abyśmy wspólnie odnieśli sukces – powiedział. – Liczne rozmowy uświadomiły wszystkim, jak ważne jest wpisanie tradycji pokłonu feretronów na listę niematerialnego dziedzictwa, aby ten unikalny zwyczaj był rozpoznawalny i utrwalony. Jesteśmy dumni, że podjęliśmy się tego zadania. – Czuję satysfakcję, że w tak krótkim czasie udało się nam tyle zrobić – dodał Andrzej Szoszkiewicz, koordynator merytoryczny projektu, który podsumował wszystkie działania projektowe, m.in. o kwerendy biblioteczne, badania etnograficzne, biografiach, a także zaprijektowanie logotypu. etnograficzne badaniach ankietowych, a także o projekcie logotypu. Przypomniał również o dobrej wspólpracy z partnerami – Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie, Parafią Archikatedralną Trójcy Świętej w Gdańsku oraz Parafią Świętej Trójcy w Kościerzynie.

Prof. Katarzyna Smyk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podkreśliła m.in., że zebrane w ramach projektu biogramy obraźników i obraźniczek – depozytariuszy tradycji są dowodem na to, że tradycja pokłonu feretronów żyje i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Dobra współpraca

Podczas konferencji głos zabrał m.in. Kazimierz Maszk z parafii Św. Trójcy w Kościerzynie, od początku zaangażowany w realizację projektu, który zadeklarował dalszą współpracę. O Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego i procedurze wpisu mówiła Anna Baran, koordynatorka regionalna Narodowego Instytutu Dziedzictwa ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Po części oficjalnej rozpoczęły się długie rozmowy i wspomnienia, do których zainspirowała nowa książka.

Link do aplikacji multimedialnej o tradycji.

Archiwum Społeczne

Skip to content